بست 40*80 دو طرفه
بست 40*80 یک طرفه
بست 80*80 دو طرفه
بست 80*80 یک طرفه
بست پارویی پنجره سقفی
بست راس گاتیک کامل
بست سرکج دو تیکه پنجره سقفی
بست لاپی 3
بست لامپی 4
بست لامپی 5
بست لامپی 6
بست هوک
بست واسطه داخلی پروفیل اچ امگا
پروفیل اچ امگا
پل 4
پل 5
پلاک محور بلبرینگی
پینیون پنجره
رک 1.10 سانتی پنجره
روبند پروفیل اچ امگا
سرستون کناری
سرستون میانی (طرح اسپانیایی)
سرسفت کن قالپاق دار
سرسفت کن معمولی
لاکینگ فنر گالوانیزه
موتور گیربکس سه فاز پنجره سقفی